Monthly Archives: August 2017

วิ่งช้อนมะนาว

Published / by admin / Leave a Comment

กีฬาพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะเหมือนการแข่งวิบากมีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว วันนี้ผู้เขียนขอเสนอกีฬาชนิดหนึ่งที่มีคนนำไปพลิกแพลงเป็นเกมกีฬาอย่างอื่นมากมาย นั่นก็คือ “วิ่งช้อนมะนาว” นิยมเล่นกันในภาคกลางของประเทศไทย มีการบันทึกเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ปรากฏชื่อกีฬาชนิดนี้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยด้วย เนื่องจากเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องใช้ความระมัดระวัง ใจเย็น และรอบคอบ นับเป็นวิธีการฝึกที่มีการสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปได้อย่างลงตัวจริง ๆ
วิธีการเล่นกีฬาวิ่งช้อนมะนาวก็ง่าย ๆ เหมือนชื่อนั่นแหละครับ กล่าวคือ นักกีฬาจะต้องนำช้อนมาตักมะนาวแล้วออกวิ่งไปยังเส้นชัย โดยมีข้อแม้ว่าห้ามทำมะนาวตก ไม่เช่นนั้นถือว่าแพ้ แต่ในบางท้องที่ก็อนุโลมให้ย้อนกลับไปตักมะนาวใหม่ที่จุดเริ่มต้นได้ ใครวิ่งถึงเส้นชัยก่อนถือเป็นผู้ชนะ ปกติแล้วจะเป็นการแข่งครั้งละหลาย ๆ คน แต่ก็มีให้เห็นกันประปรายที่ทำการแข่งทีละคนแล้วใช้การจับเวลามาเปรียบเทียบเอา เช่น รายการเกมโชว์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านสถานที่
ด้วยความสนุกสนานของเกมกีฬาชนิดนี้ จึงมีผู้ดัดแปลงการแข่งขันช้อนมะนาวไปเป็นช้อนอย่างอื่นที่สามารถใช้ช้อนตักได้ ไม่ว่าจะเป็นไข่ ส้ม ลูกชิ้น และอื่น ๆ อีกมากมายตามแต่จะคิดกันขึ้นมา แม้กระทั่งการวิ่งช้อนน้ำไปใส่ภาชนะที่อยู่ตรงเส้นชัยให้ได้มากที่สุดก็เคยมีคนทำมาแล้ว ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ต่างก็มีต้นแบบมาจากกีฬาวิ่งช้อนมะนาวทั้งสิ้น